Skip to Content
ברוכים הבאים לאתר שלנו!
נוספו מארזים מומלצים לקראת החג ומגוון מוצרים משלימים
Bw
מיקום: קיבוץ שמיר, מרגלות רמת הגולן
מיקום: קיבוץ שמיר, מרגלות רמת הגולן
שטח מרעה: 18,000 דונם
שטח מרעה: 18,000 דונם
הבוקרים: ארז, אביב, מייקל ויניב
הבוקרים: ארז, אביב, מייקל ויניב
בעלים: קיבוץ שמיר
בעלים: קיבוץ שמיר
גודל העדר: כ-600 פרות ו-40 פרי רבייה
גודל העדר: כ-600 פרות ו-40 פרי רבייה
מגדלים בקר משנת: 1944
מגדלים בקר משנת: 1944
Mg 7921
Mg 7938
Mg 7987
Mg 8016
Mg 8169
Mg 8216
Mg 8241
Mg 8248
Mg 8282
בחזרה למעלה