Skip to Content
ברוכים הבאים לאתר שלנו!
נוספו מארזים מומלצים לקראת החג ומגוון מוצרים משלימים

תו איכות המבטיח לצרכני הבשר מזון איכותי ובריא יותר

"חי בריא" יצרה מהפכה של ממש באופן גידול, שיווק וצריכה של מזון מהחי בישראל. לראשונה קיים תו איכות המבטיח לצרכני הבשר, העוף, הדגים, החלב והביצים ביטחון בנוגע למקור המזון ולאופן הפקתו ומאפשר להם לצרוך מזון מקומי, איכותי ובריא יותר. צריכת מוצרים הנושאים את תו האיכות "חי בריא", המוענק למוצרי מזון שמקורם בחיות משק שגדלו בהתאם לדרישות המחמירות של נהלי ״חי בריא״, מאפשרת לכם ולמשפחתכם ליהנות מצריכה אחראית, בריאה, מוסרית וחברתית של מזון מן החי.
???? ????
???? ????

נהלי חי בריא

הנהלים של ״חי בריא״ קובעים שורה של דרישות גידול מחמירות, מתוך מטרה להבטיח שבעלי החיים במשקים גדלים בתנאים המאפשרים להם לבצע פעולות טבעיות ההכרחיות לבריאותם ולרווחתם. נהלי ״חי בריא״ מתייחסים לצרכים היחודיים של כל מין של בעל חיים מהיבטים שונים, כגון: נוחות, אינטראקציה חברתית ובריאות גופנית ונפשית. נהלי ״חי בריא״ מעניקים מענה יסודי, מוסרי ומקצועי לאתגרים הרבים הנובעים מגידול בעלי חיים במשק חקלאי לשם ייצור מזון.
דוגמאות לדרישות הנהלים של ״חי בריא״:
איסור שימוש באנטיביוטיקה ברמה המניעתית
תזונה איכותית
איסור החזקת בעלי החיים בבידוד
גיל גמילה מינימלי
מרחב מחיה נאות
הגבלת זמן ההובלה של בעלי חיים למקסימום של 4 שעות
תו התקן של “חי בריא”, המהווה אישור לעמידה בדרישות נהלי “חי בריא”, הוא אות הצטיינות עבור המגדל, המקדם חקלאות ישראלית אחראית המחויבת לבעלי החיים, לסביבה ולבריאות הציבור.

Chai Bari Logo

בחזרה למעלה