Skip to Content
ברוכים הבאים לאתר שלנו!
נוספו מארזים מומלצים לקראת החג ומגוון מוצרים משלימים

 

 • ביטול / שינוי הזמנה
  • ביטול/שינוי הזמנה ניתן עד 24 שעות לאחר הכנסתה ובתנאי שפרק הזמן למועד האספקה עולה על 24 שעות.
  • ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטלפון.
  • האגודה תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה ללקוח לפחות 8 שעות לפני מועד האספקה. כאמור מעלה האגודה תיהיה רשאית לשנות גם את מועד האספקה ולתאם מול הלקוח מועד חלופי.
  • יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות כפי שתהא מעת לעת.
 • החזרות
  1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
  2. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים פסידים (מתקלקלים או מתכלים), כגון- מוצרי בשר טרי/קפוא אינם ניתנים להחזרה .
  3. ביטול הרכישה אפשרי באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני וזאת עד 14 ימים מיום אספקת המוצר. זאת בתנאי ש: 1. המוצרים נשארו באריזתם המקורית, 2. המוצרים לא יוצר באופן ייעודי עבור הלקוח, 3. המוצרים אינם מוצרים פסידים (מתקלקלים או מתכלים), כגון- בשר טרי/קפוא אשר לא ידוע אופן אחזקתו.
  4. לשאלות נוספות בנוגע לביטולים או החזרות או מקרים נוספים שלא פורטו לעיל ניתן לפנות טלפונית לשירות הלקוחות
  5. דמי הובלת המוצר חזרה למחסני החברה הם באחריות הלקוח. הלקוח אחראי לכל עלות כספית נוספת עבור משלוח המוצרים המוחזרים אלמלא בטעות אספקה או איכות שמקורה בחברה. במקרה בו ניתן ללקוח שירות נוסף הנדרש עבור המוצר כמו התאמה וכל פעולה אחרת ספציפית למוצר, יחויב הלקוח בעלויות אלה והחזרת המוצר לא תזכה אותו בעלויות אלה. במקרים בהם קיימות עלויות נוספות כגון: דמי הובלה ומשלוח ליעדים אחרים בארץ, לא יוחזרו ללקוח עלויות אלה.
בחזרה למעלה